Yeniden İşe Yerleştirme

OUTPLACEMENT - YENİ KARİYER DANIŞMANLIĞI

 

OUTPLACEMENT – YENİ KARİYER DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Şirketlerin, çeşitli sebeplerle işten çıkarttığı veya kendi isteğiyle ayrılan çalışanına iş&kariyer hayatının devam etmesi için verdiği bir destek çalışmasıdır.  Bu çalışma sayesinde eski çalışanının iş-kariyer hayatına devam etmesi için ihtiyacı olan iş arama sürecini yönetmesine, bireysel markasını yönetmesine ve yeniden iş bularak hayatına devam etmesine danışmanlık yapılmasını sağlayarak destek olduğu bir danışmanlık hizmetidir. İşten çıkartılan çalışanın yeniden işe girmesi için ihtiyaç duyduğu hedef çalışması, mülakatlara hazırlık, CV düzenleme gibi çalışmalarla iş arama sürecine destek olmayı hedeflediği gibi, bu danışmanlık hizmetinde işe yerleştirme garantisi sunulmaz.  

Bireysel olarak işten çıkarılan-ayrılan çalışanın halen marka temsilcisi olduğunu düşünürsek işveren markasını korumak adına bu çalışma oldukça önemlidir.

Bu hizmet ile bir dönem beraber çalışılan bireyin bu zor sürecin yönetmesi ve tekrar iş piyasasına kazandırılması şirket tarafından sağlanmış olur

 

OUTPLACEMENT HİZMETİ KAPSAMI NEDİR?

Hizmet içeriği hizmet katılımcısı danışanın pozisyonuna ve kurumun talep-ihtiyaç ve ayırdığı bütçeye göre değişmektedir. Danışmanlık süreci şirketin bu çalışmadan beklentileri, kaynakları, hedeflenen fayda ve faydalanacak kişi sayısına göre yapılandırılır. Tanışma toplantısı ile başlayan süreç, danışanın keşfi, hedef belirleme, cv düzenleme, mülakat süreçleri gibi konularda tasarlanabilir.  

 • Tanışma, İş Arama Starejisi ve Kariyer Yönetim  Seansları 
 • Profesyonel CV için yeniden düzenleme CV, Ön Yazı ve Başvuru Yazısı Düzenleme ve bu konularda bilgilendirme
 • Mülakata hazırlık çalışmaları ve mülakat simülasyon çalışması
 • 10-12 kişilik CV Yazma ve Mülakat grupları ile workshoplar

OUTPLACEMENT HİZMETİNİN KURUMA VE BİREYE FAYDALARI

Kuruma Faydaları

 • İşveren markası çalışmaları altında işten çıkan çalışanına değer vermek
 • İşten çıkış sürecinin işveren markasına vereceği zararları engellemek
 • İşten çıkardığı çalışanı ile işten ayrılış sürecini pozitif ilişkilerle yönetme
 • Mevcut çalışanlarının bağlılığını ve verimini korumak
 • Toplu işten çıkarma sürecinde mevcut çalışanlarının olumsuz etkilenmemesi için insana değer veren yaklaşımı ile ek hizmetler sunmak, mevcut gündemde pozitif etki bırakmak

Bireye Faydaları

 • Bireyin işten çıkış sonrasında iş arama sürecinde yaşadığı stresi yönetmesine yardımcı olmak adına profesyonel destek aldığı için kendini güvende hisseder.
 • Bireyin geçmiş bilgi, beceri ve yetkinliklerinin seanslarla ve araçlarla tespit ederek kariyerini doğru yönetmesine destek olmak
 • Bireyin eski çalıştığı kurum hakkında olumlu düşüncelerle işten çıkış sürecinde değerli hissetmesini sağlamak.