KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI VE İŞLENMESİ HAKKINDA MUVAFAKATNAME

İşbu beyan ve onay formu, “Şirket” olarak anılacak CVCheckup, tarafından müşterilerine ve/veya http://www.cvcheckup.com/ ziyaretçilerine, internet sitesinde yer alan ve tarafınıza sunulan ve elektronik ortamdan okuduğunuz Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ne istinaden tarafınıza sunulmaktadır.

Kişisel verilerinizin, bilginize sunulan Aydınlatma Metni ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak; işyerimizin tanıtım ve pazarlaması, ürün ve hizmet satış süreçleri, insan kaynakları, muhasebe ve sosyal güvenlik işlemleri süreçlerinin yürütülmesi, tedarikçilerle olan işlemlerimiz de dahil olmak üzere, ad ve soyadınız, doğum tarihiniz, TC kimlik numaranız, fotoğrafınız, iş veya ikamet adresiniz, telefon numaranız, iş veya özel e-posta adresiniz, yaşınız, cinsiyetiniz, mesleğiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz/uyruğunuz, tıbbi kimliğinize ait bilgileriniz, sağlık verileriniz, dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleriniz, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcınız tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileriniz, özgeçmişiniz, yerleşim yeri belgeniz, diplomanız, uzmanlık bilginiz, yabancı dil bilgileriniz, eğitim ve becerileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, bu bilgi ve belgeler vasıtasıyla ve diğer vasıtalarla elde edilmesi ile işlenmesini, online ve offline platformlarda kullanılmasını ve/veya saklanmasını, İşbu muvafakatname uyarınca, kişisel verilerinizin; Şirket “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerin devam ettirebilmesi amacıyla Şirket tarafından güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işlenecektir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince yukarıdaki hususlarda bilgilendirildiğinizi ve Şirket’in hukuki ve/veya ticari yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde kişisel verilerin, yurt içindeki iş ortakları, çözüm ortakları, referansları, müşterileri/çalışan adayları, danışmanları, vekilleri, şirket yöneticileri, özel kurum ve kamu kuruluşları ve resmi makamlarla paylaşmasını onaylıyor musunuz?

Aydınlatma Metni’ni okudum.

Kişisel verilerimin işlenmesini onaylıyorum.