1. Genel

CVCheckup, bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır. Şirket’e ait http://www.cvcheckup.com/ web sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. Bu nedenle, işbu gizlilik beyanı (“Gizlilik Beyanı”), web sitemizi kullanırken kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin Şirket tarafından alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Ayrıca işbu Gizlilik Beyanı çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizin tarafınızdan nasıl denetlenebileceği ve istediğinizde Şirket´e başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmektedir. Söz konusu bilgilerin, mevcut ve geçerli olan veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve kullanılması için gerekli olan her türlü işlem Şirket tarafından yerine getirilecektir.

İşbu Gizlilik Beyanı, Şirket sitesinden link verilmiş başka siteler (hyperlinked web siteleri) için geçerli değildir.

2. Kişisel Veriler

Tarafımızla paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği gerçek ve tüzel kişiler ve kamu organları; ortak ve yöneticilerimiz, doğrudan veya dolaylı yurt içi iştiraklerimiz; hizmet aracılarımız, kişisel veri ve yazılım koruması alanları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hizmet aldığımız yurt içi ve yurtdışındaki kişi ve şirketler, sigorta şirketleri, referans ve/veya direkt satış aracılığı ile ulaştığımız kullanıcılarımız ile kurumlarında çalıştırmak üzere yetkin adaylar arayan işveren üyelerimiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri işleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve üçüncü kişilerdir.

Ayrıca, kişisel verileriniz ürün/hizmet karşılaştırma ve başvuru gerçekleştirme konularında hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, bankalara, finans kurumlarına, sağlayıcılara, veya firmalara, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışı bağlantılı kurum ve kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz:

 • Şirket’in internet sitesindeki formlar aracılığıyla, ad, soyad, doğum tarihi, TC kimlik numarası, fotoğraf, pasaport numarası, iş veya ikamet adresi, telefon numarası, iş veya özel e-posta adresi, yaşı, cinsiyeti, mesleği, medeni durumu, milliyeti/uyruğu, tıbbi kimliğe ait bilgileri, sağlık verilerini, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
 • Referanslarımız, kurumlarında çalıştırmak üzere yetkin adaylar arayan işveren üyelerimiz, iş ortaklarımız, çözüm ortaklarımız, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;
 • Şirketimiz ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv),Özgeçmişte yer vermeniz halinde, dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, sağlığınıza ilişkin bilgiler veya özel nitelikli kişisel verileriniz, öğrenim durumunuz, sertifika ve diploma bilgileriniz, uzmanlık bilginiz, yabancı dil bilgileriniz, eğitim ve becerileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, bilgisayar bilginiz gibi özel nitelikteki verileriniz, teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
 • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Youtube, Linkedin, Snapchat vb) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden;

işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi ya da bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu hususta açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir.

Sitemizi ziyaret ettiğinizde, sistem yönetimi, istatistik ve “back up” uygulamalarının gerektirdiği bazı bilgiler sunucularımızda otomatik olarak depolanacaktır. Bu verilerin arasında Internet servis sağlayıcınızın ismi, bazı durumlarda IP adresiniz, web gezgini yazılımınızın versiyonu, erişim sağlanan bilgisayarın işletim sistemi, bize yönlendiren websitesi, sitemizdeyken ziyaret ettiğiniz diğer siteler ve sitemizi bulmak için kullandığınız arama sözcükleri bulunmaktadır. Duruma bağlı olarak bu tür veriler, site ziyaretçisi hakkında bazı sonuçlar çıkarılmasını sağlar. Ancak hiçbir kişisel bilgi bu çerçevede kullanılmayacaktır. Bu tür kişiye özel veriler sadece anonimleştirilerek kullanılabilir. Şirket´in bu verileri dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına yönlendirmesi durumunda, verilerin, veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli teknik ve organizasyonel işlemler gerçekleştirilecektir.

Kendi isteğinizle kişisel bilgilerinizin verilmesi halinde, Şirket, bu bilgileri yasada öngörülen veya ziyaretçinin muvafakat beyannamesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde kullanacağını, işleme tabi tutulacağını veya aktarılacağını taahhüt eder. Söz konusu kişisel bilgilerinin üçüncü kişilere aktarımı, sadece adli ya da idari mercilerce öngörülmesi halinde söz konusu olacaktır.

İşbu Gizlilik Beyanı´na ilişkin olası değişiklikler bu sayfada yayımlanacaktır. Bu çerçevede, size ait hangi bilgilerin saklandığına ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığına dair güncel olarak bilgi almanıza olanak sağlanacaktır.

3. Güvenlik

Şirket, size ait bilgileri güvenli biçimde saklamaktadır; dolayısıyla söz konusu bilgilerin herhangi bir kayba, suistimale ya da değişikliğe karşı korunması için gerekli tüm önlemleri almaktadır. Şirket´in, gerekli hizmeti size ulaştırmak için bilgilerinize erişimi olan sözleşmesel ortakları, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. Bazı durumlarda kişisel bilgilerinizin çözüm ortaklarıyla, işveren üyelerle, referans ve/veya direkt satış aracılığı ile ulaştığımız kullanıcılarla/kurumlarla, şirketler ve/veya kanuni yükümlülükler dolayısıyla adli ve/veya idari makamlarla paylaşılması gerekecektir. Bu durumlarda da bilgileriniz gizli adledilecektir.

4. Çerez ("Cookie"ler)

Şirket, kullanıcılar ve kullanıcıların Şirket web sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri, kendisi veya üçüncü partiler tarafından hazırlanan teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, kullanıcının oturum bilgilerini, parolasını ve tercihlerini saklayarak oturumun açık kalmasını sağlar, bir sonraki ziyaretinde kullanıcıyı tanıyarak kullanımı kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Şirket web sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Şirket web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

5. Web İzleme

Bu web sitesi pazarlama ve optimizasyon amaçlı veri toplar ve saklar. Bu veriler anonimleştirilmiş kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılabilir. Çerezler ayarlanmış olabilir.

Kullanıcılarımız tarafından açık bir anlaşma olmaksızın toplanan veriler kişisel bir ziyaretçinin kimliğini belirlemek için kullanılmaz ve anonim herhangi diğer kişisel bilgileri ile birleştirilmez.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak veri toplama ve depolama işlemini reddedebilirsiniz:

Veri toplanmasını reddediyorum.

Bu sitedeki web denetiminin engellemek için http://www.cvcheckup.com/ tarafından Opt-out çerez (cookie) ayarlanmıştır.

Bu seçim kalıcı olarak boyunca ya da çerezi silene kadar geçerlidir. http://www.cvcheckup.com/ websitesi için her tarayıcı ve bilgisayar için ayrı çerez ayarlanmıştır. Bu nedenle, evde ve iş yerinde veya farklı tarayıcılarla web sitemizi ziyaret ederseniz, her bir aygıt veya tarayıcı için ayrıca veri depolamasını reddetmeniz gerekir.

6. İstekleriniz ve Sorularınız

Depolanan bilgiler, yasal veya sözleşmesel dosyalama süresi sona erdiğinde veya Şirket´in artık gereksinimi kalmaması halinde Kanun hükümleri uyarınca Şirket tarafından silinecektir. Ancak, elbette ilgili kişi sıfatıyla istediğiniz zaman size ait bilgilerin silinmesini talep edebilirsiniz. Ayrıca gelecekte, istediğiniz zaman kişisel bilgilerinizin kullanım ya da işleme tabi tutulmasına dair muvafakatinizi geri çekebilirsiniz.

Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı salmak kaydıyla, Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde tarafımıza (veri sorumlusu) başvurarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu tür durumlarda ya da kişisel bilgilerinize ait diğer tüm sorularınız konusunda elektronik posta yoluyla ve/veya websitemizde yer alan açık adres üzerinden veri koruma sorumlusu Esra Kemer’e (E-Mail: [email protected])’a danışabilirsiniz.

Adres: Şenesenevler Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi No:48 Şafak Apartmanı B Blok Kat:3 Daire:26 Bostancı-Kadıköy / İstanbul

Mail: [email protected]

Size ait bilgilerin saklanıp ve bu bilgilerin kullanım alanlarına ilişkin sorularınız için bizimle yine aynı yöntemle temasa geçebilirsiniz. Dileklerinize anında yanıt vermek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizden emin olabilirsiniz.

7. Sosyal Medya Eklentilerinin Kullanımı

Sosyal ağlar facebook.com, Instagram, Linkedin, Youtube, Snapchat ve Twitter eklentileri (“eklentiler”) web sayfalarımıza gömülebilir ve ilgili servisler tarafından sağlanır.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde verilerinizin korunma seviyesini artırmak için bu eklentiler “Çift tıklanan butonlar” olarak uygulamaya konmuştur. Bu tarz bir entegrasyon bu tarz eklentiler içeren web sitelerine, web sitemiz içerisinden eriştiğinizde, otomatik olarak servis sağlayıcıların sunucularıyla bağlantı kurmamanızı sağlar. Sadece bu eklentileri etkinleştirmeniz durumunda veri aktarımına izin vermiş olursunuz ve tarayıcı servis sağlayıcıların sunucularına doğrudan bir bağlantı oluşturur. Çeşitli eklentilerin içeriği ardından ilgili servis sağlayıcı tarafından doğrudan tarayıcınıza aktarılır ve ardından ekranınızda görüntülenir. Eklenti servis sağlayıcıya hangi websitesi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz söyler.